tko ili što  je MODA BUTIK ZVRKI ?


već mnogo godina nastojimo proniknuti u svet čarobnih boja, dezena, krojeva i materijala...teme su neiscrpne , a situacije u kojima se moda provlači kroz život žene , kao deo njene potrebe da kaže nešto , ili  tek da prođe pored nečeg , potaknuta nekim...moda je toliko prožela sva područja čovekova života , da bi se u sivilu , koje bi izostalo njenom marginalizacijom , utopile civilizacije...kulture...generacije sadašnjih i prošlo-budućih naraštaja , kojima je lepota otkrivanje sebe , i sebe u odnosu na one druge slične sebi , postala više od proste rutine...moda često zadire tamo , gde se sami , oslobođeni znatiželje i izazova , nikada ne bismo usudili poći...


                                                                           Moda Butik Zvrki